Algemene voorwaarden

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMER

Frituur – Ijssalon Fantasia, hierna Fantasia genoemd, is gevestigd aan de Mechelsestaanweg 403 te Herent (3020).

Website: frituurfantasia.be
E-mail: info@frituurfantasia.be
Telefoonnummer: +32 486 53 68 68

Fantasia is gekend in de KBO onder Ondernemingsnummer BE0717.920.160

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten en producten die worden aangeboden op deze website, op alle bestellingen via het externe bestelplatform en op alle overeenkomsten met de Klant.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN

Fantasia houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euro (€) en inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.

Fantasia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of afbeeldingsfouten.

ARTIKEL 3 – BETALING

De Klant kan kiezen uit de verschillende online betalingsmogelijkheden of cash betalingen.

ARTIKEL 4 – LEVERING EN/OF AFHALING

Leveringen gebeuren uitsluitend in de opgegeven regio.

Na het definitief maken van de bestelling zal Fantasia de bestelling zo spoedig mogelijk leveren of klaarzetten voor afhaling.

ARTIKEL 5 – AFBEELDINGEN EN FOTO’S

Foto’s, afbeeldingen, teksten en/of vermeldingen worden enkel ter illustratie van de aanbiedingen gepubliceerd. Ze zijn niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de aanbieding in kwestie en zijn in geen geval bindend.

ARTIKEL 6 – WACHTWOORD EN ACCOUNT

De Klant is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de website. De Klant is ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en het account van de website wordt gemaakt.

Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

ARTIKEL 7 – COOKIES

De website maakt gebruik van cookies om informatie over de Klant en bezoeker van de website op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website. Alle info over de aanwezige cookies vind je op de pagina Cookiebeleid.

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de Klant de bestelling voltooid heeft. Fantasia beroept zich voor haar volledige vers-dienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

ARTIKEL 10 – ANNULATIE

Bij annulatie is Fantasia ertoe gerechtigd een percentage in rekening te brengen.

  • Bij annulatie 72 uur voor levering/afhaling: 25% wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulatie 24 uur voor levering/afhaling: 50% wordt in rekening gebracht.
  • Bij annulatie 1 uur voor levering/afhaling: 100% wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

Hieronder wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Fantasia waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan Fantasia toegeleverde producten anderzijds.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij Fantasia. Dit kan door rechtstreeks contact op te nemen per mail info@frituurfantasia.be of via onze contactpagina. Klachten worden binnen 10 dagen afgehandeld.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Fantasia en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.